Archives de la catégorie : Projets

Architecture et decoration

HC Andersen – House of Fairytales

Concours d’architecture 2014

Extract from our entry in the architectcompetition for a new HC Andersen museum and childrens culture centre in Odense – House of Fairytales.

OD1

Lire la suite »

Aire de jeux en Suéde

 Concours 2012 Linköping Suède

LV1

Lire la suite »

Cité des sciences de Tom Tits Experiment

Efter mer än 15 års arbete med lokalfrågor på Tom Tits Experiment har TelgeMobile Arkitektur bred erfarenhet av utställningsprojekt och av formgivning som kommunikation.
Tom Tits Experiment är en pedagogisk verksamhet där gestaltning spelar en central roll. Utställningen är självinstruerande – rummens och utställningsstationernas utformning berättar om handhavande och budskap.

Världens längsta människa 272cm

Lire la suite »

Tom Tits entrées et RDC

Ny ingång till Tom Tits genom fabriksbyggnadens gamla huvudentré. Nu kompletterad med nya valvhåltagningar mot söder

(Traduction en cours)

Stora delar av bottenvåningen på Tom Tits reorganiserades 2007-08 i ett försök att förbereda för ökat publiktryck och effektivisera angöring med de servicefunktioner som hör dit. Det fanns behov av att koppla funktioner till varandra, en logistik som inte kunnat planeras för eftersom utställningar och rum i anläggningen tillkommit i etapper genom åren sen öppnandet 1987.

Lire la suite »

Tom Tits Experiment maskineriet

MAS 7

Le jardin de Tom Tits Experiment

Gångväg i parken med Labyrinten till höger

 

(Traduction en cours)

Som ett av få science-center i världen har Tom Tits Experiment en utomhusutställning. Många aktiviteter på science-center passar mycket bra utomhus och en park är en utmärkt resurs för att utveckla nya pedagogiska synsätt för informellt lärande.

Lire la suite »

Galleries de chimie de Tom Tits

(Traduction en cours)

Kemiutställningen på Tom Tits Experiment är Tom Tits vuxenhörna utformad för konferenser och event. AV-utrustad hörsal, konferensrum och konstgalleri med illusionsbilder och synvillor är några begivenheter sammanvävda med hands-on stationer.

Hörsalen Periodiska Systemet

Lire la suite »

Tom Tits Experiment BaraVara

(Traduction en cours)

Det gröna rummet på Tom Tits vill föra tankarna till skogen och naturen. Akvariebryggan, grottan MörkaRummet och den höstfrysta isblå vattenpölen att halka runt på, Önskebrunnen och skogens många höstfärger är några attraktioner. I BaraVara får man bara vara – precis som i skogen…

Recollection’s   III   av Ed Tannenbaum

I det interaktiva datorexperimentet Recollections III möter man regnbågen som vill formas efter din kropp och se ut som du. Dans och rörelse uppstår.

Lire la suite »

Créche de Tom Tits Experiment

På en förskola inom ett stort och känt besöksmål som Tom Tits finns förväntningar. En sådan handlar om referenser till utställningens utseende och utformning.

Lire la suite »

Cité des sciences à Norrköping

(Traduction en cours)

Science-center är bra som symbol för utveckling och uttryck för vilja att förändra. På det temat fanns en formulering i en av de texter som var ledstjärnor i det här projektet: « -Man kan redan i utgångsläget genomskåda fördelar med etappvis utbyggnad och en strategi i det anvisade huset kan vara att regelbundet och ständigt i små portioner öppna nya rum och begivenheter. Anläggningen skulle med sådana omarbetningar och kompletteringar snart få en välgörande identitet av dynamik och förändring och bli en plats man är bekant med, som man känner igen sig i men som aldrig avstannar och blir statisk ».

Lire la suite »

Cité des sciences en Athènes

Pour la Fondation Eugenides à Athènes est conçu cette exposition touche-à un certain nombre de centres scientifiques connaissent centre d’exposition et de l’Aménagement du design signé Tom Tits Experiment.

Lire la suite »

Maison individuelle en bois

Une maison situé sur une pente à l’est. D’un crédit moderniste parmi les autres villas dans un environnement de la conception différente et des matériaux extérieurs. La région est assez typique pour les zones résidentielles émergent progressivement depuis 1910/20-tal. Le terrian est une subdivision.

Lire la suite »

Tillbyggnad till soldattorp

I det här röda huset bor familjen Dahlin. Vi ritade tillbyggnaden och bygget sköttes av familjen. Tillbyggnaden fördubblade boytan med i första hand samvarorum i markplan och två sovrum en trappa upp.

Lire la suite »

Logements HLM à Paris

(Traduction en cours)

Efter samarbete med arkitekter i Paris har vi erfarenhet av stadsförnyelse i karaktärsfull urban kontext. Här på rue de Pali-Kao i Paris.

Boulevard Belleville i bakgrunden

Lire la suite »

Maison individuelle

Lire la suite »

DeLaval exhibition des produits

(Traduction en cours) DeLavals produktutställning är en presentation av produkter för mjölkning. Företaget producerar den kända mjölkroboten men också andra mer konventionella produkter för användning på mjölkgårdar. DeLaval står för kraftfullt utvecklingsarbete och forskning inom mjölkproduktionsrelaterad utrustning.

Lire la suite »

Atelier bouquiniste Morris

Fasad mot gatan

(Traduction en cours)

Efter mer än 10 år i en butikslokal i centrala Södertälje flyttade Antikvariat Morris verksamheten, internetbutik, bokhandel och bokförråd till ett alldeles eget hus i grön omgivning. Och inryms på en yta av 60 kvm uppdelad på ett stort dominerande rum, en toa och ett mindre förråd. Bokhuset, som vår uppdragsgivare kallar sin ateljé finns i ett villaområde i Södertäljes östra delar.

Lire la suite »

Atelier d’artiste

Un bâtiment de ferme dans une région de la protection de l’environnement culturel. Envisagé comme un studio d’art et de la coulée du béton pour une utilisation avec de grandes sculptures.

Lire la suite »

Pavillion d’ornithologues

Några studier från 3D-modellen

(Traduction en cours)

Fågelskådning är väntan, det är att frysa och det är att inte alltid se tillräckligt bra. Man kan då vara hjälpt av en fast punkt för kikarstativet och ett vindskydd för att kunna dricka kaffe i lä. Tillsammans med STJOF, Södertälje Ornitologiska Förening, har vi utvecklat den här paviljongen för en plats vid vattnet nära Tullgarns slott.

Lire la suite »

Petanque à Villeneuve st georges

Maison individuelle à Södertälje

(Traduction en cours) För en villatomt på en bergig höjd i centrala Södertälje utformade vi den här villan.

Runt en 2-vånings huskropp med sadeltak ligger två stycken flyglar i vinkel

Lire la suite »

Désolé, cet article est seulement disponible en Svenska.

Habitations à Meaux

La ville de fromage Brie est également le site d’une magnifique cathédrale romane et gothique. Cette proposition de construction de logements à l’est du centre-ville de Meaux est fait avec de grandes références du centre-ville médiévale mélangé avec la pensée urbaine, tels que les théories de LeCorbusier de la lumière, de l’air et de verdure.

Lire la suite »

  • Menu