Kategori-arkiv: Arbeten

Arkitektur och inredning

HC Andersen – House of Fairytales

Architectcompetition 2014

Extract from our entry in the architectcompetition for a new HC Andersen museum and childrens culture centre in Odense – House of Fairytales. OD1

Läs mer »

Lekpark Lill-Valla

Arkitekttävling 2012 om lekpark i Vallaområdet i Linköping

En lekpark med klassiska lekparksfavoriter som gungor, rutschkanor, karuseller, sandlådor och klätterställningar i inramning av huskonstruktioner, jättestenflyttblock och den strikta franska parkanläggningens urbana undertoner. Stadsparken med lekfulla förtecken för stor och liten.

LV1

Läs mer »

Vi och Tom Tits Experiment

Efter mer än 15 års arbete med lokalfrågor på Tom Tits Experiment har TelgeMobile Arkitektur bred erfarenhet av utställningsprojekt och av formgivning som kommunikation.
Tom Tits Experiment är en pedagogisk verksamhet där gestaltning spelar en central roll. Utställningen är självinstruerande – rummens och utställningsstationernas utformning berättar om handhavande och budskap.

Världens längsta människa 272cm

Läs mer »

Tom Tits entré och bv

Ny ingång till Tom Tits genom fabriksbyggnadens gamla huvudentré. Nu kompletterad med nya valvhåltagningar mot söder

Stora delar av bottenvåningen på Tom Tits reorganiserades 2007-08 i ett försök att förbereda för ökat publiktryck och effektivisera angöring med de servicefunktioner som hör dit. Det fanns behov av att koppla funktioner till varandra, en logistik som inte kunnat planeras för eftersom utställningar och rum i anläggningen tillkommit i etapper genom åren sen öppnandet 1987.

Läs mer »

Tom Tits maskineriet

Ett samtal i utställningsform om maskiner och mekaniska principer. Maskiner har en speciell position på ett science-center och presenteras ofta som ett svar på de frågor mänskligheten ställs inför inom vetenskaps- och teknikfältet – nu och i framtiden.

Läs mer »

Tom Tits Trädgård

Gångväg i parken med Labyrinten till höger

Som ett av få science-center i världen har Tom Tits Experiment en utomhusutställning. Många aktiviteter på science-center passar mycket bra utomhus och en park är en utmärkt resurs för att utveckla nya pedagogiska synsätt för informellt lärande.

Läs mer »

Tom Tits kemiutställningar

Kemiutställningen på Tom Tits Experiment är Tom Tits vuxenhörna utformad för konferenser och event. AV-utrustad hörsal, konferensrum och konstgalleri med illusionsbilder och synvillor är några begivenheter sammanvävda med hands-on stationer.

Hörsalen Periodiska Systemet

Läs mer »

Tom Tits BaraVara

Det gröna rummet på Tom Tits vill föra tankarna till skogen och naturen. Akvariebryggan, grottan MörkaRummet och den höstfrysta isblå vattenpölen att halka runt på, Önskebrunnen och skogens många höstfärger är några attraktioner. I BaraVara får man bara vara – precis som i skogen…

Recollection’s   III   av Ed Tannenbaum

I det interaktiva datorexperimentet Recollections III möter man regnbågen som vill formas efter din kropp och se ut som du. Dans och rörelse uppstår.

Läs mer »

Tom Tits Förskolan

På en förskola inom ett stort och känt besöksmål som Tom Tits finns förväntningar. En förväntan handlar om förskolans referenser till betalområdets utseende och utformning.

Läs mer »

ScienceCenter i Norrköping

Science-center är bra som symbol för utveckling och uttryck för vilja att förändra. På det temat fanns en formulering i en av de texter som var ledstjärnor i det här projektet: ”-Man kan redan i utgångsläget genomskåda fördelar med etappvis utbyggnad och en strategi i det anvisade huset kan vara att regelbundet och ständigt i små portioner öppna nya rum och begivenheter. Anläggningen skulle med sådana omarbetningar och kompletteringar snart få en välgörande identitet av dynamik och förändring och bli en plats man är bekant med, som man känner igen sig i men som aldrig avstannar och blir statisk”.

Läs mer »

ScienceCenter i Aten

För Eugenides Foundation i Aten utformades den här hands-on utställningen med ett antal bekanta science-center utställningsstationer och med rumsgestaltning signerat Tom Tits Experiment.

Läs mer »

Trävilla

Den här enfamiljsvillan ligger i en sluttning mot öster. Med ett modernistiskt anslag samsas den med andra villor i en omgivning med olika formspråk och exteriörmaterial. Området är ganska typiskt för villaområden succesivt tillväxta sedan 1910/20-tal. Tomten är en avstyckning.

Läs mer »

Tillbyggnad till soldattorp

I det här huset bor familjen Dahlin. Till ett soldattorp med 3 rum och kök adderades 3 rum. Tillbyggnaden fördubblade boytan med i första hand samvarorum i markplan och två sovrum en trappa upp. Formspråk och historiska referenser måste beaktas särskilt noga i området som är kulturskyddat.

Läs mer »

Flerbostadshus i Paris

Efter samarbete med arkitekter i Paris har vi erfarenhet av stadsförnyelse i karaktärsfull urban kontext. Här på rue de Pali-Kao i Paris.

Boulevard Belleville i bakgrunden

Läs mer »

Villa av lättbetong

Läs mer »

DeLaval produktutställning

DeLavals produktutställning är en presentation av produkter för mjölkning. Företaget producerar den kända mjölkroboten men också andra mer konventionella produkter för användning på mjölkgårdar. DeLaval står för kraftfullt utvecklingsarbete och forskning inom mjölkproduktionsrelaterad utrustning.

Läs mer »

Antikvariat Morris

Morris fasad
Efter mer än 10 år i en butikslokal i centrala Södertälje flyttade Antikvariat Morris verksamheten, internetbutik, bokhandel och bokförråd till ett alldeles eget hus i grön omgivning. Och inryms på en yta av 60 kvm uppdelad på ett stort dominerande rum, en toa och ett mindre förråd. Bokhuset, som vår uppdragsgivare kallar sin ateljé finns i ett villaområde i Södertäljes östra delar.

Läs mer »

Konstateljé

En gårdsbyggnad i kulturskyddad naturmiljö som planerats som konstateljé och betonggjuteri för arbete med stora skulpturer.

Läs mer »

Fågeltorn i Tullgarn

Några studier från 3D-modellen

Fågelskådning är väntan, det är att frysa och det är att inte alltid se tillräckligt bra. Man kan då vara hjälpt av en fast punkt för kikarstativet och ett vindskydd för att kunna dricka kaffe i lä. Tillsammans med STJOF, Södertälje Ornitologiska Förening, har vi utvecklat den här paviljongen för en plats vid vattnet nära Tullgarns slott.

Läs mer »

Bouleklubbhus i Parisförort

Villaprojekt i Södertälje

För en villatomt på en bergig höjd i centrala Södertälje utformade vi den här villan.

Runt en 2-vånings huskropp med sadeltak ligger två stycken flyglar i vinkel

Läs mer »

Utredningar, förstudier och konferenser

Utredning och ansökan av projektmedel för Tom Tits Filmprojekt 1995.

Föredrag på konferens om tillgänglighet. Presentation av BaraVara på Tom Tits. (1995)

Ansökan till Landstinget om projektmedel för hälsopedagogisk utställning i Södertälje. (för Tom Tits)

Utredning/ förstudie science-center på Laxön i Älvkarleby kommun (för Tom tits)

Utredning/ förstudie science-center i Ringdansen. För Norrköpingshem, Norrköpings kommun

Föredrag på konferens i Stockholm om visioner för förskolans framtid. Presentation av Tom Tits Förskola 2008

Förstudie/ offert för entreprenad science-center i Eugenides Foundation i Aten (för Tom Tits)

Utredning/ kostnadskalkyl skoletablering på Tom Tits Experiment

Jurymedlem för bedömning av parallella uppdrag/ arkitekttävling om nytt stadshus i Södertälje

Föredrag och seminarieledaruppdrag för Exploratorium i San Francisco 2010

Utredning scenografiska aspekter på IKEA Småland. För IKEA Inter Systems 2011

Utredning nya utbildningslokaler på Tom Tits Experiment 2011

Utredning/ förstudie och kostnadsbedömning utbyggnad av Tekniska Kvarnen science-center. För Örebro kommun 2011

Skiss Rådhuset science-center i Västerås. Västerås kommun 2012

Järbo Utbildningscentrum för lerbyggnation. Privat uppdragsgivare 2012

Hagastaden science-center i Eugeniahemmet Stockholm. Privat uppdragsgivare 2012

Utredning/skiss Kokpunkten science-center i Västerås. För Experimentfirman Klas Fresk AB 2012

Föredragning för Uddevalla kommun om science-center 2012

Föredragning 2014 i samarbete med Experimentfirman AB för Järfälla kommun  ang science-center i Barkarbystaden

Föredrag för Södertälje kommun 2014 i samarbete med Cyréus Arkitektur om planering av Södertälje stadskärna med avseende på hållbarhetsaspekter

Stadsplan för centrala Meaux

Brie-ostens hemstad är också platsen för en magnifik katedral med romanska och efter tillbyggnader typiskt gotiska attribut. Det här förslaget till bostadsbebyggelse strax öster om centrum i Meaux gjordes med referenser just till den medeltida stadskärnan uppblandat med stadsbyggnadstänkande från tex Le Corbusiers teorier om ljus, luft och grönska.

Läs mer »

  • Menu