Foto Tyskland


Aachen

Arkitekt Peter Brand och Wolfgang Weber

Wuppertal

Luftspårväg längs Wupperdalen har frigjort mark och ytor mitt i den urbana stadsmiljön