Tom Tits entré och bv

Ny ingång till Tom Tits genom fabriksbyggnadens gamla huvudentré. Nu kompletterad med nya valvhåltagningar mot söder

Stora delar av bottenvåningen på Tom Tits reorganiserades 2007-08 i ett försök att förbereda för ökat publiktryck och effektivisera angöring med de servicefunktioner som hör dit. Det fanns behov av att koppla funktioner till varandra, en logistik som inte kunnat planeras för eftersom utställningar och rum i anläggningen tillkommit i etapper genom åren sen öppnandet 1987.

Biljetthallen med kassor och reception

En särskild översyn gjordes på bottenvåningen där entré, kassa, reception och kapprum-toaletter knöts ihop med varandra och dessutom länkades till utomhusdelen med en ankomsthall som nav.

Den nya ankomsthallen strax innanför kassan

Ankomsthallens inre del

Runt ankomsthallen finns kapprum, matsäcksrum och toaletter och ett flertal både nya och sedan länge bekanta utställningsattraktioner.

Knep&Knåp hörna med historiska bilder på väggen

Kapprummens ljussatta klädskåp.

Matsäcksrummet Pelarsalen är en ambitiös satsning på rumsutformning och erbjuder plats att under gemytliga former äta medhavd matsäck.

Synvilleslagskuggor

Inredningen alluderar på riddarsalar i renässanspalats med väggboaseringar och övre väggband i ljusputs. Taket i målat standardbärverk för ljudabsorbenter har likheter med kassettak. Färgsättningen i rummet är dovt brunt med nyanser mot orange. Pelarna är behandlade med stor omsorg, vilket har gett hela rummet dess namn. De är målade i blank vit färg och ljussatta med armaturer i golvet riktade uppåt. Ljuset griper tag i pelarens bas och skaft nertill och släpper sedan längre upp taget om pelaren för att ånyo skimra vid kapitälet i taket. Pelaren är på det sättet ljus mot mörk bakgrund och vice versa mörk mot den ljusa delen av väggen.

Pelarsalens linoleumgolv har intarsia som bildar illusionen av solens slagskuggor från fönstren. Skuggorna går igen i hela rummet där också pelarna och väggarna har sina skuggor. Som det skulle se ut om taket kunde lyftas av rummet och solen kunde skina från norr!

  • Menu