Tom Tits Trädgård

Gångväg i parken med Labyrinten till höger

Som ett av få science-center i världen har Tom Tits Experiment en utomhusutställning. Många aktiviteter på science-center passar mycket bra utomhus och en park är en utmärkt resurs för att utveckla nya pedagogiska synsätt för informellt lärande.

I parken får det forskande synsättet näring bland tekniska utställningsstationer och biologiska experiment. Det är också en rekreationsplats för trivsamma möten.

PA 15

De stora dammarna och vattensystemen i parken får sitt vatten från egen brunn där vattnet pumpas mer än 14 meter av en vindsnurra. Brunnen kan undersökas av besökare via spiraltrappa.

Tekniska principer och naturvetenskapsfenomen är huvudkriterier för val av utställningstationer och för scenografi i parken såväl som inomhus. Ytterligare hänsyn är trivsamhet och komfortfunktioner som har betydelse för upplevelsen av ett besök på en stor besöksanläggning. I förening kan de båda fungera stödjande för varandra som här där soljuset lyser på sittstenar som värms olika mycket beroende på färg och kvalitét.

Tom Tits Stonebench

PA 14

Tom Tits utomhusanläggning öppnades 1992 i den norra delen och utvecklades vidare 1998 runt husets gårdssida och även i en utstickare mot stan. Ytan är totalt 9500 kvm.

  • Menu