Flerbostadshus i Paris

Efter samarbete med arkitekter i Paris har vi erfarenhet av stadsförnyelse i karaktärsfull urban kontext. Här på rue de Pali-Kao i Paris.

Boulevard Belleville i bakgrunden

Lägenhetsplanerna är av vanlig typ med spridning från 1:or till 4:or och med normal standard. I bottenvåningen är inrymt butikslokaler och garage finns i huset. Fasaden är på 80-tals vis utsmyckad med historiecitat med klassisistiska förtecken och ansluter på det sättet till den postmodernistiska trenden som var förhärskande.

  • Menu