Category Archives: Idé & texter

– Tankar och idéer om arkitektur och form

Läromiljöer


Efter många år med gestaltningsarbete i självinstruerande och interaktiva läromiljöer och dessutom innan dess flertalet år som lärare i grundskolans högstadium så medverkar jag gärna till visioner och nya synsätt för miljöer för lärande. Som anställd arkitekt och verksamhetsutvecklare på sveriges största science-center får man perspektiv på vad lärande kan […]

Klas Fresk om samspelet mellan form och innehåll


”- Som pedagog och naturvetare var jag tidigt på det klara med formens betydelse för hur budskapet uppfattades. Och att innehåll och form är oupplösligt förenade med varandra. Det går inte att skapa ett innehåll utan en form och vice versa.”

Om siktlinjer runt Flickskolan


Resonemangen blir alltmer yviga i ivern att rädda vad som räddas kan av det som verkar uppfattas som hotat i Södertäljes gamla byggnadsbestånd. Det börjar likna en räddningsaktion som inte alls leder till att rädda de här för Södertälje så centrala byggnadsverken. Tvärtom.

Foto Peter Sirkén

Göran Gelotte för Sirkén arkitektur&design


De flesta som seriöst överväger att skaffa eget hus och få hjälp med gestaltningen har en idé om hur de vill ha sitt framtida boende. En del tänker sig ett drömhus, kanske med extrema drag. Arkitekturhistorien kan uppvisa många sådana byggnader där byggherre och arkitekt tänjt gränserna. Men att leva […]

Glenn Sjökvist – Boken som brukskonst


TYPOGRAFI OCH ARKITEKTUR ÄR TVÅ DISCIPLINER som går armkrok, båda uppför en byggnad som ska vara funktionell för användaren. Enligt de äldsta texterna vi känner till om arkitektur, »Tio böcker om arkitektur« av Vitruvius, är arkitekturens kärna balansen mellan Skönhet (Venustas), Hållbarhet (Firmitas) och Funktion (Utilitas)

Tankar om stadsbegreppet Södertälje


I diskussionen om och i det pågående arbetet med Södertälje stadskärneförnyelse behövs en uppdatering av stadsbegreppet. Det är en slutsats man måste dra när stadsförnyelsearbetet betraktas utifrån Södertäljes stadskärnas betydelse och tyngd i förhållande till ytterområden och förorter.