Category Archives: Synsätt och metod

Värdegrund


Vi agerar i en samhällskontext och känner ansvar i ekonomiska, sociala och kommersiella avseenden Vi deltar i samhällsdebatten där vi står för religiöst, politiskt och kommersiellt oberoende Vi förstår att vi kan ha påverkan på större samhällsförlopp och försöker hålla ett aktivt och uppdaterat synsätt för miljöbegreppet såväl socialt, estetiskt, […]

Arkitektursyn


Arkitektur är brukskonst. För att byggd miljö ska fungera över tid krävs beredskap för ändringar och tillägg. Vår målsättning är att skapa miljöer med stark karaktär i syfte att tåla tillskott/ tillägg, omarbetning och användning. Vi betraktar byggd miljö som en samhällsaktör. Det som sker utanför och runt våra projekt […]

Kunderbjudande


Vi arbetar med såväl företagskunder som privata beställare. Du som uppdragsgivare får ut mest av oss när vi blir inkopplade i projektets tidiga fas. Vårt arkitektarbete består i att organisera idéer och behov, beskriva konsekvenser, knåda ihop kompromisser, att utforma lösningar och att stödja vid genomförande, upphandlingar och under uppbyggnad. […]