Värdegrund


  • Vi agerar i en samhällskontext och känner ansvar i ekonomiska, sociala och kommersiella avseenden
  • Vi deltar i samhällsdebatten där vi står för religiöst, politiskt och kommersiellt oberoende
  • Vi förstår att vi kan ha påverkan på större samhällsförlopp och försöker hålla ett aktivt och uppdaterat synsätt för miljöbegreppet såväl socialt, estetiskt, funktionellt som ekologiskt
  • Vi strävar efter att alltid ha väl underbyggda argument i diskussioner och i projektarbeten
  • Vi samarbetar med andra och delar med oss av kunskap och erfarenheter
  • Vi vill förhålla oss oberoende av materialleverantörer och utförandeaktörer och välja lösningar i samförstånd med våra uppdragsgivare
  • Vi strävar ständigt efter ett effektivare arbetssätt och höjd produktivitet