Category Archives: inredningsuppdrag

BaraVara – Tom Tits snoezelrum


Det sedan en tid bortmonterade gröna rummet på Tom Tits ville föra tankarna till skogen och naturen och var en anläggning för gravt funktionshindrade integrerad på en besöksattraktion som är kul för alla.

Miljonprogramsbostäder blev science-center


Science-center är bra som symbol för utveckling och uttryck för vilja att förändra. På det temat fanns en formulering i en av de texter som var ledstjärnor i det här projektet: ”-Man kan redan i utgångsläget genomskåda fördelar med etappvis utbyggnad och en strategi i det anvisade huset kan vara […]

ScienceCenter i Aten


För Eugenides Foundation i Aten utformades den här hands-on utställningen med ett antal bekanta science-center utställningsstationer och med rumsgestaltning signerat Tom Tits Experiment