Miljonprogramsbostäder blev science-center


Science-center är bra som symbol för utveckling och uttryck för vilja att förändra. På det temat fanns en formulering i en av de texter som var ledstjärnor i det här projektet: ”-Man kan redan i utgångsläget genomskåda fördelar med etappvis utbyggnad och en strategi i det anvisade huset kan vara att regelbundet och ständigt i små portioner öppna nya rum och begivenheter. Anläggningen skulle med sådana omarbetningar och kompletteringar snart få en välgörande identitet av dynamik och förändring och bli en plats man är bekant med, som man känner igen sig i men som aldrig avstannar och blir statisk”.

I samband med en stor satsning på ombyggnation av ett miljonprogramsområde gjordes ett flertal ansatser att utöver bostäder även inrymma fritidsaktiviter och besöksanläggningar. En sådan var science-center. I ett före detta bostadshus har det här förslaget använt två våningar med utgångspunkt i de tomma lägenheterna som omarbetas med rustik och experimentell framtoning.

Förslagets bärande grepp är att på varje plan etablera huvudgator utformade som 2 meter breda orienteringszoner som samtliga rum angränsar till eller har visuell kontakt med. Gatan blir scen för rörelser och för möten och kan användas för tex mobilutställningar, för pedagogledda experiment-demonstrationer och för samlingar av olika slag. Övervåningens nästan 60 meter långa gata kan duka upp långbord för fest, där kan äga rum evenemang som julgransplundring och konferenser – och rummet ändrar skepnad över året mha traditionsdekorationer och livfulla aktiviteter med olika inriktning. Entré, kassa/reception, trappor och hiss, utställning, ev café, konferensrum, reparationsverkstad med flera funktioner grupperas runt gatan som blir centrum för rörelserna i anläggningen. Konferenslokaler etc som efterfrågar ljudmiljö förses med ljudklassade dörrar medan utställningsytor kanske förblir öppna mot gatan. I vissa rum är bjälklagen bortmonterade och rummen på resp våning sammanförs vertikalt. Detta ger gatan variation och knyter ihop våningsplanen. Det förstärker också gatorna som orienteringsverktyg.

——–

Projektet genomfört som anställd arkitekt på Tom Tits Experiment AB