Category Archives: husbyggnad

Tillbyggnad för nytt kök i äldre villa


Med genomtänkt behovsinventering och planering kan en ganska modest och till ytan liten tillbyggnad tillföra stora vinster och ytor i ett enfamiljshus. Omflyttning av funktioner för med sig nya och fler rum när barnen växer upp och behöver ett eget kryp-in för vila, kompisumgänge och läxor. Ett tillskott som också […]

Flervånings trähus


Åtta hushåll i ett trähus med utmärkta brandegenskaper, ett modernt hållbarhetsperspektiv och med ekologiska förtecken.

Immeuble HLM á Paris


Bostadshus på rue Pali-Kao i Paris genomförd i anställning på Daviel Architecture SA under det postmodernistiska 80-talet

Antikvariat Morris


Efter mer än 10 år i en butikslokal i centrala Södertälje flyttade Antikvariat Morris verksamheten, internetbutik, bokhandel och bokförråd till ett alldeles eget hus i grön omgivning.

Tillbyggnad till soldattorp


Tillbyggnad till soldattorp i Sorunda Till befintliga 3 rum och kök adderades samvaroutrymmen och matplats på nedre plan och 3 sovrum på övre plan. Tillbyggnaden fördubblade boytan. Formspråk och historiska referenser beaktades särskilt noga i området som är kulturskyddat