Trävilla i två skepp


Den här enfamiljsvillan ligger i en sluttning mot norr. Med ett modernistiskt anslag samsas den med andra villor i en omgivning med olika formspråk och exteriörmaterial. Området är ganska typiskt för villaområden succesivt tillväxta sedan 1910/20-tal. Tomten är en avstyckning.

Huset är sammansatt av två långsmala delar, båda med pulpettak. En lite större samvarodel med högt sittande fönster och en lägre sovrumsdel. Källare finns som delvis är inredd för boende. Stomme och fasad är av trä.

I huvudskeppet finns vardagsrum mot gården och kök mot gatan. Mellan kök och vardagsrum finns entréhall i ett burspråk – en ”förstukvist” – på halvplan. Man angör huset mellan våningarna och möts av en öppen trappa som leder upp till samvarodelen eller ner till undervåningen. Kök och vardagsrum är synliga från och rumsligt sammanvävda med entréhallen som på det viset kan uppfattas som en del av samvaroutrymmena.