Category Archives: om mig

Uppväxt i arkitekturhistoria


När jag var fyra år gammal så flyttade jag och min familj till Fribovägen i Södertälje, till den del som är en radhusby och kallas Ringtäppan efter kvartersnamnet. En bostadsmiljö som är intressant från arkitekturhistoriasynpunkt Byggmästare Erik Sigfrid Persson lät i början av 40-talet rita och bygga några områden runt […]

Läromiljöer


Efter många år med gestaltningsarbete i självinstruerande och interaktiva läromiljöer och dessutom innan dess flertalet år som lärare i grundskolans högstadium så medverkar jag gärna till visioner och nya synsätt för miljöer för lärande. Som anställd arkitekt och verksamhetsutvecklare på sveriges största science-center får man perspektiv på vad lärande kan […]

Vägen till yrket


Jag är arkitekt med husbyggnad och inredning som huvudsakliga fält. Jag tog examen på KTH 1990-arkitektlinjen efter 4 års studier och examensprojekt med handledare arkitekt Torsten Westman som också var min mentor det fjärde året på utbildningen. Arkitektutbildningen startade jag upp efter några år i arbetslivet med olika uppgifter som […]