Tillbyggnad för nytt kök i äldre villa


Med genomtänkt behovsinventering och planering kan en ganska modest och till ytan liten tillbyggnad tillföra stora vinster och ytor i ett enfamiljshus. Omflyttning av funktioner för med sig nya och fler rum när barnen växer upp och behöver ett eget kryp-in för vila, kompisumgänge och läxor. Ett tillskott som också i det här fallet uppdaterar bostaden till mer moderna anspråk på villans samband mellan samvarodelar, matlagning och övriga funktioner.

Den här tillbyggnaden tillför 23 kvm och inrymmer matlagningsfunktioner, matförvaring, frukostmatplats, generösa skjutdörrspartier för kontakt med trädgård. Matsalen som förut hade en undanskymd plats i huset är med tillbyggnaden nu i centrum och interagerar med entré, kök och samvarorum/vardagsrum på ett mycket aktivt sätt. En vacker och effektiv tillbyggnad, väl värd alla ansträngningar !

 

För de flesta tillbyggnader krävs bygglov och bygglovsritningar ska då ingå enligt särskilda krav från myndigheten. Vad som gäller för utbyggnader och ytor framgår av den detaljplan som gäller för fastighetens område. Attefallstillbyggnad utan bygglov är ett specialfall där byggnadsytan får vara max 15 kvm. Det krävs dock s.k bygganmälan och ritningar precis som för en bygglovsansökan.