Antikvariat Morris


Efter mer än 10 år i en butikslokal i centrala Södertälje flyttade Antikvariat Morris verksamheten, internetbutik, bokhandel och bokförråd till ett alldeles eget hus i grön omgivning.

Och inryms på en yta av 60 kvm uppdelad på ett stort dominerande rum och mindre våtutrymme och förråd. Bokhuset, som vår uppdragsgivare kallar sin ateljé, finns i ett villaområde i Södertäljes östra delar.

Antikvariat Morris är specialiserat på grafisk formgivning och typografi och har kunder över hela världen. Det är en utåtriktad bokhandel som anordnar konferenser, föreläsningar och kundträffar, alltsammans med bokhuset som nav.

Huset är byggt på plintar, upphöjt från marken och ljussatt underifrån. I fasaden mot gatan finns 29 stycken små kvadratiska fönster, ett för varje bokstav i alfabetet.

Trädgårdens lugn finns närvarande med utblickar genom helglasade fönsterdörrar mot väster, genom ”bokstavsfönstren” mot söder och genom ett lägre fönsterband mot öster. En terrass med plats för utemöbler förbinder inne och ute. På golvet vid en av fönsterdörrarna finns en 1 meter bred mosaik med typografi som tema utformat och platsmonterat av Hannes Rydell, typsnittstecknare och grafiker. Huset värms med golvärme.

Från bostadshuset på samma fastighet finns referenser till fasadmaterial mörk träpanel mot gatan. I övrigt är fasadmaterialet  galvaniserad plåt.

Efter den vanliga inledningsfasen med handritade skisser så är det här projektet genomarbetat i 3D-modell. Det för med sig möjlighet att studera måluppfyllelse och intentioner och att enkelt göra utskrifter av ritningar och handlingar.

Skisser i första skedet men sedan också bygglov och underlag för upphandling och efter det arbetshandlingar. Ett visuellt kommunikationsverktyg.