Förskola 45 barn med två personalbostäder


Skolans entré i morgonsol
Sektion genom atrium
Ljussättning utomhus uppskattas regniga höstdagar
Yta 500 kvm inomhus, 3 avdelningar 56 barn. Förskolegård 3500 kvm
På plan2 2st lägenheter
Utvändig trappa till de två personallägenheterna 2 ROK och 3ROK

Atrium med köket till vänster
Aktivitetsytor omringar huset förutom på entrésidan
Gemensamhetsutrymmet
Entréfasad

——–

Projektet genomfört som anställd arkitekt på Projektengagemang AB. Uppdragsgivare förskoleföretag i Järna.