Flervånings trähus


Åtta hushåll i ett trähus med utmärkta brandegenskaper, ett modernt hållbarhetsperspektiv och med ekologiska förtecken.Byggnadens centrala konstruktionsdelar är utförda helt i trä med fabrikstillverkade element i massivträ kombinerat med lamellträ och grövre kryssfaner. Byggs utan tillagt isolermaterial, plastfuktspärrar och med teknik för kretsloppstänk.

Träkärnan skyddas av fasadskivor, plåt eller träpanel. Fönster och övriga komponenter konventionella.

Utformningen gjordes i ett första steg av utländsk arkitekt och planen anpassades mot svenska normer och regler.

Huset inrymmer LSS-verksamhet med 8 lägenheter och servicefunktioner.

Projning genomfört i 3D Revit

Utfört som anställd i Projektengagemang Kringarkitektur AB för vårdkoncern i Malmö som etablerar sig i StorStockholm.