Förstudie Grafikens Hus i Södertäljes norra stadskärna


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomfört i anställning hos Cyréus Arkitektur AB