Lättbetongvilla utan mineralull


 

Tvåvåningsvilla med klassisk fasadutformning