Immeuble HLM á Paris


Bostadshus på rue Pali-Kao i Paris genomförd i anställning på Daviel Architecture SA under det postmodernistiska 80-talet

Boulevard Belleville i bakgrunden

Lägenhetsplanerna är av vanlig typ med spridning från 1:or till 4:or och med normal standard. I bottenvåningen är inrymt butikslokaler och garage finns i huset. Fasaden är på 80-tals vis utsmyckad med historiecitat med klassisistiska förtecken och ansluter på det sättet till den postmodernistiska trenden som var förhärskande.

——–

Projektet genomfört som anställd arkitekt hos Daviel Architecture S/A i Paris 13eme arr