Konstgjuteri och ateljé


Planerat för arbete med stora, tunga betongskulpturer

En gårdsbyggnad i kulturskyddad naturmiljö som planerats som konstateljé och betonggjuteri för arbete med stora skulpturer.

Landskapet är en skyddad kulturmiljö. Stränga krav på respekt för befintlig bebyggelse

Huset är uppdelat i två huskroppar och arbetslokalen är skiljd från kontor-ombyte-förråd med en taktäckt passage ute i det fria.

Arbetslokal och kontor/ personalutrymmen åtskilda pga dammproblemet

Planerat för arbete med stora, tunga betongskulpturer
Formspråk med referenser till huvudbyggnad

Formspråket ansluter till fastighetens huvudbyggnad och imiterar detaljer som fönsteromfattningar, panel och färgsättning. Volymen är studerad med utgångspunkt i omgivande bebyggelse och med kommunens rekommendationer för området som riktmärke.

Formspråk med referenser till huvudbyggnad