ScienceCenter i Aten


För Eugenides Foundation i Aten utformades den här hands-on utställningen med ett antal bekanta science-center utställningsstationer och med rumsgestaltning signerat Tom Tits Experiment

Eugenides Foundation är en stiftelse som verkar för att uppmuntra till studier om naturvetenskap och teknik. Stiftelsen delar ut stipendier och arbetar med information om studier och studiemöjligheter inom just det här ämnesområdet. I huset finns bibliotek, science-center avdelning, OmniMax biograf och aktiviteter som tex science-café träffar. Det anordnas också besök av vandringsutställningar på teman som design och kultur

Rummet ligger i souterrängplan och ytan är drygt 500 kvm. Utställningen innehåller ett 20-tal experimentstationer, plats för läshörna, liten gruppsamlingsplats och möblerbara ytor för event och affärsmöten

Föreslagna experimentstationer är kända attraktioner och favoriter från Tom Tits med beprövad och testad teknisk bestyckning

——–

Projektet genomfört som anställd arkitekt på Tom Tits Experiment AB