Tom Tits Förskolan


På en förskola inom ett stort och känt besöksmål som Tom Tits finns förväntningar. Vid planeringen och genomförandet av projektet kunde spåras en förväntan om förskolans referenser till utställningsområdets utseende och utformning.


Man känner igen inredningslösningar och materialval i förskolan från Tom Tits utställningar men i grund och botten är uppläggen väldigt olika. Utformningen av förskolan ska svara upp mot att vara en arbetsplats på heltid för barn och personal och något mer än tillfällig förströelse och ett endags besöksmål för familjen.

Takljus över scenyta, snurrstolpar och jämlikhetspardörrar är några exempel på funktion och utformning i förening

Tom Tits Experiments Förskola ligger på plan 2 i gårdshuset med utsikt över utomhusutställningen som förskolan också använder ibland. Solen hittar in i förskolans ateljé och allmänna utrymmen på morgonen.

Passagen genom förskolan med huvudentrén längst bort och ateljén till vänster

Utformning och funktion av förskolan vill uppmuntra till samvaro emellan och över åldersgränser. Entré och kapprum är gemensam för samtliga på förskolan, föräldrar och andra vuxna är välkomna på besök och rundvandring. Få utrymmen är låsta eller tillknäppta men vissa av dom i någon mån ändå avskilda.

Vardagsforskandet fyller dagarna på dagis

I förskolans hjärta finns en vattenlekavdelning med hygien, skötbord och toaletter grupperade runt. Vattenlek och hygienfrågor tillåts ta stort utrymme såväl till ytan som i det pedagogiska arbetet.

Spa-avdelningen med hygien, toaletter och vattenlek

 

På flera ställen i förskolan finns exempel på specialutformade och platsbyggda ljusarmaturer. Lamporna är placerade nära golvet där aktiviteter försigår på ett dagis. De är bestyckade med långlivade ljuskällor för att reducera underhållsinsatser.

Exempel på ljussättning och specialutformade ljusarmaturer

Tom Tits Experiments Förskola ingick 2008 i en global studie av förskolor genomförd av forskare från Australien.

Läs mer om resultat och slutsatser i deras rapport som finns att ladda ner här:

Churchill Report on Design for Children Services

——–

Projektet genomfört som anställd arkitekt på Tom Tits Experiment AB