Om maskiner på Tom Tits


Tom Tits numera borttagna utställning om maskiner var ett försök att föra ett samtal i utställningsform om maskiner och mekaniska principer.

Maskiner har en speciell position på ett science-center och presenteras ofta som ett svar på de frågor mänskligheten ställs inför inom vetenskaps- och teknikfältet – nu och i framtiden.

MAS 7

Berättelsen kretsar runt lastbilens kraftöverförande delar och teknikens gränsnitt mot människan. Mekaniska och tekniska principer exemplifieras med hands-on utställningsstationer, med en interaktiv robot och med utställningsrekvisita.

Utformningsvalen vill visa på alternativa och annorlunda sätt att i utställningsform diskutera och presentera sammanhang och grundprinciper.

Experiment invigt av nobelpristagare i fysik David Politzer 2004

 

Hävstången – tillämpning av en central mekanisk princip

Den grundläggande Mekanikens Gyllene Regel som säger att ”man förlorar i kraft vad man vinner i väg” finns exemplifierad och illustrerad på flera sätt. Några vanligt förekommande tekniska tillämpningar från bilvärlden är illustrerade med analogier från hushållet och leksakslådan.

MAS 9

Utställningen invigdes i juni 1997 av jämställdhetsminister Ulrika Messing och SCANIAS utvecklingschef Kaj Holmelius. Projektet genomfördes med stöd från SCANIA och Södertälje Kommun.

——–

Projektet genomfört som anställd arkitekt på Tom Tits Experiment AB