Tom Tits Experiments utställningsidé


Efter mer än 15 års arbete med lokalfrågor på Tom Tits Experiment har jag stor erfarenhet av utställningsprojekt och av formgivning som kommunikation

Tom Tits Experiment är en pedagogisk verksamhet där gestaltning spelar en central roll. Utställningen är självinstruerande – rummens och utställningsstationernas utformning berättar om handhavande och budskap.

Tom Tits Experiment’s utställningar är byggda och inte bara uppställda lösa skärmar och föremål. Utställningen är ett slags undersökande prototypbyggande hantverk som uttrycker forskning och experiment i en avsiktspräglad rörelseriktning. Material och karaktär på rummen är inte alltid typiskt teknikassocierande. Välbekanta vardagsföremål är ofta förekommande inslag i utställningsstationerna och till och med huvudaktörer, alltsammans med målsättningen att ge uttryck för experimentets närvaro runt omkring oss i vardagen. Det här är gestaltningsgrepp som lanserades redan i de tidiga Tom Tits-böckerna i Frankrike på 1800-talet där man fick tips om hur vardagsföremål hemma i hushållet på ett lekfullt sätt kunde illustrera naturvetenskapliga fenomen och tekniska principer.

Vetenskap och konst i förening har blivit science-centerrörelsens signum. Det är en slagkraftig kombination därför att konstutövare är skickliga på att kommunicera, framföra budskap, förstå sin mottagare och därtill på att skapa dialog med mottagaren. Att planera för miljöer som kan göra vetenskap tillgänglig för en bredare publik på ett science-center efterfrågar effektiva gestaltningslösningar och kommunikativ utformning.

Världens längsta människa 272cm

Tillblivelsen och genomförandet av projekten kännetecknas av lång planeringstid och långt förberedelsearbete. Erfarenheten från deltagandet i Tom Tits uppbyggnad är att ambitiös planering lägger en bra grund för måluppfyllelse och att idéer och tankar då kan följa med projektet ända in i hamn och ut i drift och användande.