DeLaval produktutställning


DeLavals produktutställning är en presentation av produkter för mjölkning.

Företaget producerar den kända mjölkroboten men också andra mer konventionella produkter för användning på mjölkgårdar.

DeLaval står för utvecklingsarbete och forskning inom mjölkproduktionsrelaterad utrustning. Informationen i utställningen vill berätta om detta som en del av helheten i besöket på DeLavals anläggning med fabrik, ladugårdar och omgivningar. I uppdraget med produktutställningen ingick att omforma en tidigare nedgången och föga gästvänlig magasinsbyggnad till en informativ miljö med trivsam inramning.

DeLaval är aktivt och närvarande i uppemot 200 länder
I matrecept är ofta mjölkprodukter en bärande ingrediens
Ko-fakta

Projektets huvudidé är att dela upp den öppna ytan i hallen och indela utrymmet efter DeLavals marknadssegment. Respektive område med sin produktpresentation skiljs åt med grova, vitmålade timmerpelare efter inspiration från äldre tiders ladugårdskonstruktioner. Träkonstruktionen skiljer presentationerna från varandra men bjuder samtidigt på visuell tillgänglighet till andra montrar i utställningshallen.

Träbjälkarna och fasta utställningsstationer gör det här till en byggd utställning som inte bara består av hitställda skärmar och lösa föremål. Med det följer en rad trivselfördelar och scenografiska möjligheter att hjälpa besökaren att koncentrera intresset på väsentligheter i budskapet.

Produkterna presenteras i fullskaleuppställningar parat med verbal och grafisk information. Kommunikationen ska fungera såväl för självstudier som vid guidning.

Informationen i utställningen är en del av helheten i besöket på DeLavals anläggning med fabrik, ladugårdar och omgivningar. I uppdraget med produktutställningen ingick att omforma en tidigare nedgången och föga gästvänlig magasinsbyggnad till en informativ miljö med trivsam inramning.

Tack vare ett ambitiöst och målvetet planeringsarbete från DeLaval i tidigt skede så fanns en mycket tydlig bild av målsättningen med projektet. Det lade grunden för ett tidseffektivt projekteringsarbete och också ett genomförande med hög måluppfyllelse.