BaraVara – Tom Tits snoezelrum


Det sedan en tid bortmonterade gröna rummet på Tom Tits ville föra tankarna till skogen och naturen och var en anläggning för gravt funktionshindrade integrerad på en besöksattraktion som är kul för alla.

Akvariebryggan, grottan MörkaRummet och den höstfrysta isblå vattenpölen att halka runt på, Önskebrunnen och skogens många höstfärger är några attraktioner. I BaraVara får man bara vara – precis som i skogen…

Recollection’s   III   av Ed Tannenbaum

I det interaktiva datorexperimentet Recollections III möter man regnbågen som vill formas efter din kropp och se ut som du. Dans och rörelse uppstår.

Rummet BaraVara på TomTits är utformat med inspiration från Snoezelanläggningar i och utanför Sverige. Snoezel är en sorts terapimetod för avslappning för i första hand gravare begåvnings- och kombinationshandikapp. Snoezelrummens utrustning påminner mycket om science-centrets hands-on stationer och rummen är dessutom ofta på Tom Tits vis arrangerade i omsorgsfull och trivsam inramning. Några exempel på snoezelutrustning finns representerade i BaraVara. Övriga experimentstationer, byggda i Tom Tits regi har flera likheter med installationer i snoezelanläggningar.

Det huvudsakliga urvalskriteriet för inredning och utställningsrekvisita i BaraVara är annars, precis som i övriga huset, upptäckande om naturvetenskapliga fenomen och tekniska principer. Därutöver är rummet utformat för största möjliga tillgänglighet, fysiskt såväl som pedagogiskt. Ett fåtal stora utställningsstationer är grupperade fritt ute på golvet med rikliga golvytor runtomkring.

BaraVara invigdes i september 1995 av drottning Silvia

BV10

Bara Vara demonterades i stora delar 2017 och ersattes av utställningsstationer med mindre prägel av snoezelanläggning.

——–

Projektet genomfört som anställd arkitekt på Tom Tits Experiment AB