Arkitektursyn


Arkitektur är brukskonst. För att byggd miljö ska fungera över tid krävs beredskap för ändringar och tillägg. Vår målsättning är att skapa miljöer med stark karaktär i syfte att tåla tillskott/ tillägg, omarbetning och användning.

Vi betraktar byggd miljö som en samhällsaktör. Det som sker utanför och runt våra projekt är lika viktigt som det som äger rum inuti. Små som stora projekt agerar i det offentliga rummet och i det offentliga samtalet.

Vi arbetar med ambitionen att förespråka fast inredning och fast ljussättning.

Fasta strukturer har ledförmåga och tar brukaren i handen och guidar. Form och funktion på det sättet förhöjer upplevelsen och ger ökad trivsamhet.

Vi vill medverka till hus och miljöer med hög grad av detaljering och detaljrikedom. Vi förespråkar inte avskalade ytor under epitet som tex minimalism. Detaljering är inte dyrt – oftast bara en fråga om att tänka efter före.

Vi har som målsättning att miljöer som vi utvecklar engagerar och att de lockar fram ett observerande beteende. Man ska få lust att granska våra projekt.

Arkitektur är kommunikation och byggnaders symbolspråk en viktig planeringsfaktor. Vi känner stor tilltro till sådana och andra så kallade mjuka värden

Prioritera inslag som går att mäta, är ofta efterfrågat.
Vi föreslår istället att man prioriterar projektvärden som inte nödvändigtvis kan mätas