Konstateljé

En gårdsbyggnad i kulturskyddad naturmiljö som planerats som konstateljé och betonggjuteri för arbete med stora skulpturer.

Huset är uppdelat i två huskroppar och arbetslokalen är skiljd från kontor-ombyte-förråd med en taktäckt passage ute i det fria. Formspråket ansluter till fastighetens huvudbyggnad och imiterar detaljer som fönsteromfattningar, panel och färgsättning. Volymen är studerad med utgångspunkt i omgivande bebyggelse och med kommunens rekommendationer för området som riktmärke.

Blåsut fasad

  • Menu