Konstgjuteri och ateljé


Planerat för arbete med stora, tunga betongskulpturer

En gårdsbyggnad i kulturskyddad naturmiljö som planerats som konstateljé och betonggjuteri för arbete med stora skulpturer.

Landskapet är en skyddad kulturmiljö. Stränga krav på respekt för befintlig bebyggelse

Huset är uppdelat i två huskroppar och arbetslokalen är skiljd från kontor-ombyte-förråd med en taktäckt passage ute i det fria.

Arbetslokal och kontor/ personalutrymmen åtskilda pga dammproblemet

Planerades och byggdes på handritningstiden 🙂
Planerat för arbete med stora, tunga betongskulpturer
Formspråk med referenser till huvudbyggnad

Formspråket ansluter till fastighetens huvudbyggnad och imiterar detaljer som fönsteromfattningar, panel och färgsättning. Volymen är studerad med utgångspunkt i omgivande bebyggelse och med kommunens rekommendationer för området som riktmärke.

Formspråk med referenser till huvudbyggnad