Tom Tits maskineriet

Ett samtal i utställningsform om maskiner och mekaniska principer. Maskiner har en speciell position på ett science-center och presenteras ofta som ett svar på de frågor mänskligheten ställs inför inom vetenskaps- och teknikfältet – nu och i framtiden.

Utformningsvalen vill visa på alternativa och annorlunda sätt att i utställningsform diskutera och presentera sammanhang och grundprinciper.

Experiment invigt av nobelpristagare i fysik David Politzer 2004

Berättelsen kretsar runt lastbilens kraftöverförande delar och teknikens gränsnitt mot människan. Mekaniska och tekniska principer exemplifieras med hands-on utställningsstationer, med en interaktiv robot och med utställningsrekvisita.

Hävstången – tillämpning av en central mekanisk princip

Mekanikens Gyllene Regel som säger att ”man förlorar i kraft vad man vinner i väg” finns exemplifierad på olika sätt. Några vanligt förekommande tekniska tillämpningar från bilvärlden är illustrerade med analogier från hushållet och leksakslådan.

MAS 9

Utställningen invigdes i juni 1997 av jämställdhetsminister Ulrika Messing och SCANIAS utvecklingschef Kaj Holmelius. Projektet genomfördes med stöd från SCANIA och Södertälje Kommun.

  • Menu