Utredningar, förstudier och konferenser

Utredning och ansökan av projektmedel för Tom Tits Filmprojekt 1995.

Föredrag på konferens om tillgänglighet. Presentation av BaraVara på Tom Tits. (1995)

Ansökan till Landstinget om projektmedel för hälsopedagogisk utställning i Södertälje. (för Tom Tits)

Utredning/ förstudie science-center på Laxön i Älvkarleby kommun (för Tom tits)

Utredning/ förstudie science-center i Ringdansen. För Norrköpingshem, Norrköpings kommun

Föredrag på konferens i Stockholm om visioner för förskolans framtid. Presentation av Tom Tits Förskola 2008

Förstudie/ offert för entreprenad science-center i Eugenides Foundation i Aten (för Tom Tits)

Utredning/ kostnadskalkyl skoletablering på Tom Tits Experiment

Jurymedlem för bedömning av parallella uppdrag/ arkitekttävling om nytt stadshus i Södertälje

Föredrag och seminarieledaruppdrag för Exploratorium i San Francisco 2010

Utredning scenografiska aspekter på IKEA Småland. För IKEA Inter Systems 2011

Utredning nya utbildningslokaler på Tom Tits Experiment 2011

Utredning/ förstudie och kostnadsbedömning utbyggnad av Tekniska Kvarnen science-center. För Örebro kommun 2011

Skiss Rådhuset science-center i Västerås. Västerås kommun 2012

Järbo Utbildningscentrum för lerbyggnation. Privat uppdragsgivare 2012

Hagastaden science-center i Eugeniahemmet Stockholm. Privat uppdragsgivare 2012

Utredning/skiss Kokpunkten science-center i Västerås. För Experimentfirman Klas Fresk AB 2012

Föredragning för Uddevalla kommun om science-center 2012

Föredragning 2014 i samarbete med Experimentfirman AB för Järfälla kommun  ang science-center i Barkarbystaden

Föredrag för Södertälje kommun 2014 i samarbete med Cyréus Arkitektur om planering av Södertälje stadskärna med avseende på hållbarhetsaspekter

  • Menu