Värdegrund


 • Vi agerar i en samhällskontext och känner ansvar i ekonomiska, sociala och kommersiella avseenden
 • Vi deltar i samhällsdebatten där vi står för religiöst, politiskt och kommersiellt oberoende
 • Vi förstår att vi kan ha påverkan på större samhällsförlopp och försöker hålla ett aktivt och uppdaterat synsätt för miljöbegreppet såväl socialt, estetiskt, funktionellt som ekologiskt
 • Vi strävar efter att alltid ha väl underbyggda argument i diskussioner och i projektarbeten
 • Vi samarbetar med andra och delar med oss av kunskap och erfarenheter
 • Vi vill förhålla oss oberoende av materialleverantörer och utförandeaktörer och välja lösningar i samförstånd med våra uppdragsgivare
 • Vi strävar ständigt efter ett effektivare arbetssätt och höjd produktivitet

 • We operate within a social context and a sense of responsibility in economic, social and commercial aspects
 • We are participating in public debate and we stand for religious, political and commercial independence
 • We understand that we might have impact on larger societal processes and therefore make efforts to keep an active and updated approach for the environmental concept socially, aesthetically, functionally as well as ecologically
 • We strive to always have well-reasoned arguments in discussions and in project work
 • We collaborate with others and share our knowledge and experiences
 • We want to relate independent of material suppliers and execution operators and to choose solutions in agreement with our clients
 • We are constantly striving for more efficient working methods and improved productivity

 • Vi agerar i en samhällskontext och känner ansvar i ekonomiska, sociala och kommersiella avseenden
 • Vi deltar i samhällsdebatten där vi står för religiöst, politiskt och kommersiellt oberoende
 • Vi förstår att vi kan ha påverkan på större samhällsförlopp och försöker hålla ett aktivt och uppdaterat synsätt för miljöbegreppet såväl socialt, estetiskt, funktionellt som ekologiskt
 • Vi strävar efter att alltid ha väl underbyggda argument i diskussioner och i projektarbeten
 • Vi samarbetar med andra och delar med oss av kunskap och erfarenheter
 • Vi vill förhålla oss oberoende av materialleverantörer och utförandeaktörer och välja lösningar i samförstånd med våra uppdragsgivare
 • Vi strävar ständigt efter ett effektivare arbetssätt och höjd produktivitet