Stadsplanetävling i Frankrike


Brie-ostens hemstad är också platsen för en magnifik katedral med romanska och efter tillbyggnader typiskt gotiska attribut.

Bostadshusens gavlar med butikslokaler och högre upp gemensamhetsytor och tvättstugor för de boende

Det här förslaget till bostadsbebyggelse strax öster om centrum i Meaux gjordes med referenser just till den medeltida stadskärnan uppblandat med stadsbyggnadstänkande från tex Le Corbusiers teorier om ljus, luft och grönska.

Stadsmönstret i Meaux är utanför den direkta stadskärnan runt katedralen upplöst och utan urbana kvalitéer – särskilt i området för denna översyn. Önskemålet var därför att studera ”le gabarit de la rue” – stadsrummet och introducera en mer urban prägel. Dessutom var en viktig uppgift att tydliggöra kommunikationer och transportrörelser inför infrastrukturella satsningar. I projektet ingick därför en stadsbyggnadsanalys som tog avstamp i exploateringsområdets läge i tätorten.

 

Tävlingsområdet nära den historiska stadskärnan
För tävlingen obligatorisk perspektivstudie

Husvolymerna sträcker sig längs tre stycken nyanlagda stadsgator och bildar tydliggjorda gaturum. Husen är uppdelade med små mellanrum för ett lätt uttryck med möjlighet till dagsljusglimtar.

Längs den trafikerade gatan indragna bostäder till vänster och till höger studentbostäder med slutna loftgångar mot gatan

De är upplyfta på pelare som har drag av gotiska kontreforer. Under husen i markplanet finns p-platser. Genom loftgångsupplägget så blir samtliga lägenheter tillgängliga med en enda hiss.

Loftgångshus och varje lamell har endast 1st hiss. Lgh i varierade storlekar

Husens gavlar mot avenyn avslutas med en envånings butiksdel i gatuplan och med höga glasrum där varje våning har sin tvättstuga, torkrum och samvaro.

Contreforer, ett attribut från den gotiska katedralen

Till förslaget hör också ett koloniområde alldeles intill, en låg- och mellanstadieskola och en mindre park.

 

Projektet är en tävling arrangerad av Europan