Jurymedlem för nytt stadshus i Södertälje


Inför bygget av Södertäljes stadshus deltog jag som jurymedlem för bedömning av parallella uppdrag och arkitekttävling

Tävlingsjury

Susanne Bergström, ordförande i styrgruppen och kommunalråd(s), juryns ordförande
Staffan Norberg, styrgruppen, ordf. stadsbyggnadsnämnden och kommunalråd (v)
Mats Pertoft, styrgruppen och kommunalråd (mp)
Marita Lärnestad, styrgruppen och oppositionsråd (m)
Mats Siljebrand, styrgruppen och oppositionsråd (fp)
Roger Johansson, styrgruppen, stadsdirektör
Bengt Bengtsson, styrgruppen, VD i Fastighets AB Karlavagnen
Einar Schuch, styrgruppen, samhällsbyggnadschef
Lotta Lindstam, projektgruppen, stadsarkitekt, MSA
Stefan Modig, planarkitekt, SAR/MSA, juryns sekreterare
Göran Dangemark, stadsbyggnadsdirektör i Västerås, arkitekt SAR/MSA
Peter Sirkén, Tom Tits, arkitekt SAR/MSA
Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär var Anders Kuylser, kommunens upphandlingschef

Läs mer här