Lekpark i Linköping


Arkitekttävling 2012 om lekpark i Vallaområdet i Linköping

En lekpark med klassiska lekparksfavoriter som gungor, rutschkanor, karuseller, sandlådor och klätterställningar i inramning av huskonstruktioner, jättestenflyttblock och den strikta franska parkanläggningens urbana undertoner. Stadsparken med lekfulla förtecken för stor och liten.

Förslaget är ett försök att diskutera och skissa på alternativ till den organiskt formade lekparkens dominans som förebild för arrangemang av lekföremål i utomhus barnmiljö. Och istället lägga ”gaturumsliga” aspekter på de mellanrum som lekföremålen kan hjälpa till att skapa. En studie av mellanrummen och på vilket sätt lekattraktionerna kan ge anläggningen stadslika noder, tyngdpunkter, landmärken och rörelsemönster med gatan och staden som metafor.

Det röda gunghuset kom till som ett svar på tävlingsprogrammets önskemål att anknyta till omgivningarnas kulturpräglade och historiska lantegendomar. Huset har formen av en lada och måtten ansluter till omgivande ekonomibyggnader.

Parkens grönska är urbant och arkitektoniskt inpassad i parkmiljön. En domesticerad grönska med fria referenser till den franska parken.

Som markmaterial dominerar sand. Huvudgångstråk är kantsatta med natursten och asfalterade. Största delen är gräsytor arrangerade som ”fickor” för att undvika passage och därmed slitage.

Tävling genomförd i samarbete med Hannes Rydell, designer grafisk form och typografi. Inget pris eller omnämnande.