Ljussättning i gångtunnel i Södertälje stadskärna


Ett försök att göra en dyster gångtunnel av betong mer trivsam och därtill addera en känsla av säkerhet.

En ganska typisk miljö i dagens stadskärnor och förorter som i grunden är en fin idé för att trafikseparera och därmed skydda men som har utvecklats till något av motsatsen till säkerhetskänsla. Gångtunnlar av den här modellen präglas av säkerhetsproblem och dessutom låg estetisk kvalité och påfallande otrivsel.

Uppdraget här var att inreda tunnelrummet för större trivsel och i samband med det ljussätta för förhöjd säkerhetskänsla.

Ljussättningen är förklädd i en interaktiv lekinstallation kallad Haren och Sköldpaddan efter den välbekanta sagan. Man springer snabbt som en hare genom tunneln eller går långsamt som skäldpaddan och hastigheten styrs valfritt av lampor som rör sig i tunnelns längdriktning. Flera scenarier föreslås och kan väljas av den förbipasserande.

Färger, material och övriga attribut är utvalda för att komplettera och göra betongen till en tillgång. Detaljeringsnivån är hög och i tänket finns förstås en tanke på vandalproblemet och övriga slitageförutsättningar. Tunnelns mynningar har växtspaljéer.

Projektet sjösattes inte pga att driftsbudgeten inte fick nödvändigt tillskott och skötselproblemet blev därmed en oöverstiglig broms. Tunneln brottas med stora säkerhetsproblem som det är önskvärt att komma tillrätta med. Förslag finns för att fylla igen hålet och istället arrangera övergångsställe.

——-

Genomfört i anställning på Tom Tits Experiment AB