Arkitektursyn

Arkitektur är brukskonst. För att byggd miljö ska fungera över tid krävs beredskap för ändringar och tillägg. Vår målsättning är att skapa miljöer med stark karaktär i syfte att tåla tillskott/ tillägg, omarbetning och vanlig användning.