Tom Tits Trädgård


Som ett av få science-center och teknikutställningar i världen har Tom Tits Experiment en utomhusutställning.

Många aktiviteter på science-center passar mycket bra utomhus och en park är en utmärkt resurs för att utveckla nya pedagogiska synsätt för informellt lärande. Dessutom så bidrar utomhusaktiviteter till större attraktionskraft under varma somrar och blir ett viktigt tillskott för en besöks- och förströelseanläggning.

I parken får det forskande synsättet näring bland tekniska utställningsstationer och biologiska experiment. Det är också en rekreationsplats för trivsamma möten.

De stora dammarna och vattensystemen i parken får sitt vatten från egen brunn där vattnet pumpas mer än 14 meter av en vindsnurra. Brunnen kan undersökas av besökare via spiraltrappa.

Tekniska principer och naturvetenskapsfenomen är huvudkriterier för val av utställningstationer och för scenografi i parken såväl som inomhus.

 

Ytterligare hänsyn är trivsamhet och komfortfunktioner som har betydelse för upplevelsen av ett besök på en stor besöksanläggning. I förening kan de båda fungera stödjande för varandra.

Tom Tits utomhusanläggning öppnades 1992 i den norra delen och utvecklades vidare 1998 runt husets gårdssida och även i en utstickare mot stan. Ytan är totalt 9500 kvm

——–

Projektet genomfört som anställd arkitekt på Tom Tits Experiment AB