Fågelskådning i Tullgarn


Fågelskådning är väntan, det är att frysa och det är att inte alltid se tillräckligt bra. Man kan då vara hjälpt av en fast punkt för kikarstativet och ett vindskydd för att kunna dricka kaffe i lä. Tillsammans med STJOF, Södertälje Ornitologiska Förening, har vi utformat det här trähuset för en plats vid vattnet nära Tullgarns slott.

Paviljongen har sin huvudsakliga riktning mot vattnet och är disponerad efter kunskap om platsen och hur en enkel byggnad på det här viset bäst berikar och förhöjer platsens redan höga attraktionskraft som naturupplevelse.

En avdelare mitt i byggnaden funkar som vindskydd och på ömse sidor finns fasta sittplatser för paus – och för väntan…

Hela konstruktionen inklusive väggar och tak/golv är av grovt virke som ytbehandlas på plats med tjära eller järnvitriol. Taket är klätt med tjärpapp och balkongens golv är löstagbara golvtrall av tryckimpregnerat virke.

Från takterrassen blir utsikten än bättre och den bildar också skydd under för regniga stunder.