Uppmätning av klubbhus i koloniträdgårdsförening


För många ideella föreningar är klubbstugan en stor ekonomisk tillgång som ska förvaltas. Korrekta ritningar är då ofta en hjälp och till och med ett krav vid upphandlingar, i kontakt med myndigheter osv.

Professionellt sammanställda ritningar i skala 1:100 är ett krav vid bygglovsansökan och i kontakt med olika myndigheter som har intresse av information om föreningens ekonomi och tillgångar.

 

Huset ritas upp i plan (som här) , med fasader och i sektion. Sektionen ä ett snitt genom byggnaden som visar rumshöjder, takstolar, grunduppbyggnad mm

 

Genom den 3D- information som förs in i ritningen kan också 3D-bilder och mer avancerade illustrationer och fotomontage tas fram för till exempel presentationer, föreningslogotyper och liknande tillämpning.