arkitekttävlingar

HC Andersen – House of Fairytales i Odense


Extract from our entry in the architectcompetition 2014 for a new HC Andersen museum and childrens culture centre in Odense – House of Fairytales   A House of Fairytales composed in three levels where The Tinderbox and HC Andersen museum got facilities on all three. The different activities within the building […]

Lekpark Lill-Valla


Arkitekttävling 2012 om lekpark i Vallaområdet i Linköping En lekpark med klassiska lekparksfavoriter som gungor, rutschkanor, karuseller, sandlådor och klätterställningar i inramning av huskonstruktioner, jättestenflyttblock och den strikta franska parkanläggningens urbana undertoner. Stadsparken med lekfulla förtecken för stor och liten. Förslaget är ett försök att diskutera och skissa på alternativ […]

Stadsplanetävling i Frankrike


Brie-ostens hemstad är också platsen för en magnifik katedral med romanska och efter tillbyggnader typiskt gotiska attribut. Det här förslaget till bostadsbebyggelse strax öster om centrum i Meaux gjordes med referenser just till den medeltida stadskärnan uppblandat med stadsbyggnadstänkande från tex Le Corbusiers teorier om ljus, luft och grönska. Stadsmönstret […]