Kategori-arkiv: Idé&texter

– Tankar och idéer om arkitektur och form

Texter och dialog

 

Penna 1

 

Arkitektur är praktik och teori i samklang. Den här sidan är en inbjudan till reflektion och synpunkter runt arkitektur och form med sina beröringspunkter till angränsande kompetensområden. Hör gärna av dig till oss med förslag på ämnesområden och diskussion så publicerar vi i mån av utrymme!

Läs mer »

Om att beställa arkitekttjänster

av Hannes Rydell

Hannes Rydell skriver för TelgeMobile Arkitektur om några tankar runt att samarbeta med arkitekter

pdf

Kan man tänka om Tom Tits Förskola

av Peter Sirkén

När och var uppstår nästa betydelsefulla tekniska uppfinning eller naturvetenskapsupptäckt ? Och vem blir upphovsman ?

Kanske kan tyckas fruktlöst att spekulera i men en intressant fråga är det på en förskola knuten till Tom Tits Experiment. Inte minst med tanke på att av mänsklighetens uppfinningar så är fortfarande de flesta uppfinningarna ännu inte uppfunna.

Läs mer »

Fria siktlinjer till Flickskolan

av Peter Sirkén och Sofi Cyréus

Resonemangen blir alltmer yviga i ivern att rädda vad som räddas kan av det som verkar uppfattas som hotat i Södertäljes gamla byggnadsbestånd. Det börjar likna en räddningsaktion som inte alls leder till att rädda de här för Södertälje så centrala byggnadsverken. Tvärtom.

Foto Peter Sirkén

Läs mer »

Samspelet mellan form och innehåll

av Klas Fresk

”- Som pedagog och naturvetare var jag tidigt på det klara med formens betydelse för hur budskapet uppfattades. Och att innehåll och form är oupplösligt förenade med varandra. Det går inte att skapa ett innehåll utan en form och vice versa.”


Läs mer »

Gamla hus med nya ögon

av Göran Gelotte

”Tänk nytt – tänk stort – tänk Gaudi!”

föreslår Göran Gelotte i den här betraktelsen av arkitekthjälpens förtjänster.

Läs mer »

Boken som brukskonst

av Glenn Sjökvist

TYPOGRAFI OCH ARKITEKTUR ÄR TVÅ DISCIPLINER som går armkrok, båda uppför en byggnad som ska vara funktionell för användaren. Enligt de äldsta texterna vi känner till om arkitektur, »Tio böcker om arkitektur« av Vitruvius, är arkitekturens kärna balansen mellan Skönhet (Venustas), Hållbarhet (Firmitas) och Funktion (Utilitas).

Läs mer »

Södertälje – egen stad?

av Sofi Cyréus och Peter Sirkén

I diskussionen om och i det pågående arbetet med Södertälje stadskärneförnyelse behövs en uppdatering av stadsbegreppet. Det är en slutsats man måste dra när stadsförnyelsearbetet betraktas utifrån Södertäljes stadskärnas betydelse och tyngd i förhållande till ytterområden och förorter. Man kan fråga sig vad vi menar med stad och vad det i sin tur har för betydelse när vi vill betrakta Södertälje som en riktig stad?

Foto Peter Sirkén

Läs mer »

Trender och tidlöshet i arkitektur och grafisk form

av Hannes Rydell

Arkitektur och grafisk form påminner på flera sätt om varandra, det kan handla om hur arbetsprocessen utformas, om kombinationen av praktisk problemlösning och ”mjuka värden” som estetik. Om känslan av att bidra till viktiga delar av vår kultur, boende och informationsförmedling.

Läs mer »

  • Menu