Idé & texter

– Tankar och idéer om arkitektur och form

Klas Fresk om samspelet mellan form och innehåll


”- Som pedagog och naturvetare var jag tidigt på det klara med formens betydelse för hur budskapet uppfattades. Och att innehåll och form är oupplösligt förenade med varandra. Det går inte att skapa ett innehåll utan en form och vice versa.”

Göran Gelotte om Gamla hus med nya ögon


De flesta som seriöst överväger att skaffa eget hus och få hjälp med gestaltningen har en idé om hur de vill ha sitt framtida boende. En del tänker sig ett drömhus, kanske med extrema drag. Arkitekturhistorien kan uppvisa många sådana byggnader där byggherre och arkitekt tänjt gränserna. Men att leva […]

Glenn Sjökvist – Boken som brukskonst


TYPOGRAFI OCH ARKITEKTUR ÄR TVÅ DISCIPLINER som går armkrok, båda uppför en byggnad som ska vara funktionell för användaren. Enligt de äldsta texterna vi känner till om arkitektur, »Tio böcker om arkitektur« av Vitruvius, är arkitekturens kärna balansen mellan Skönhet (Venustas), Hållbarhet (Firmitas) och Funktion (Utilitas)

Sofi Cyréus och Peter Sirkén om Södertälje-egen stad


I diskussionen om och i det pågående arbetet med Södertälje stadskärneförnyelse behövs en uppdatering av stadsbegreppet. Det är en slutsats man måste dra när stadsförnyelsearbetet betraktas utifrån Södertäljes stadskärnas betydelse och tyngd i förhållande till ytterområden och förorter.

Texter och dialog


Arkitektur är praktik och teori i samklang. Den här sidan är en inbjudan till reflektion och synpunkter runt arkitektur och form med sina beröringspunkter till angränsande kompetensområden. Hör gärna av dig till oss med förslag på ämnesområden och diskussion så publicerar vi i mån av utrymme. Det är självklart tillåtet […]