All posts by peter


What´s behind the way we operate


We cooperate with corporate as well as private clients. As most efficient when we are engaged in the project’s early phases. Our planning work consists of organizing ideas and needs, describe consequences, make compromises, designing solutions, produce supports for procurement and to help during construction. We work with text, drawings, […]

BaraVara – Tom Tits snoezelrum


Det sedan en tid bortmonterade gröna rummet på Tom Tits ville föra tankarna till skogen och naturen och var en anläggning för gravt funktionshindrade integrerad på en besöksattraktion som är kul för alla.

Competition in Meaux France


Hometown of the Briecheese is also the site of a magnificent cathedral with romanesque and gothic attributes. Following proposal for a housing development just east of downtown in Meaux is made ​​with references to the medieval town center mixed up with more recent urban thinking, such as from Le Corbusier’s […]

Concours d´urbanisme à Meaux


La ville de fromage Brie est également le site d’une magnifique cathédrale romane et gothique. Cette proposition de construction de logements à l’est du centre-ville de Meaux est fait avec de grandes références du centre-ville médiévale mélangé avec la pensée urbaine, tels que les théories de LeCorbusier de la lumière, […]

BaraVara – snoezelrelax at Tom Tits


The green gallery at Tom Tits likes to bring to mind a peaceful forest. Akvariebryggan, Mörka Rummet and the autumn frozen ice blue water puddle to slip around on, wishing well and the forest’s many Autumn colors are some attractions. BaraVara means ”just-to-exist” so here you’re aloud just to exist […]

Uppväxt i arkitekturhistoria


När jag var fyra år gammal så flyttade jag och min familj till Fribovägen i Södertälje, till den del som är en radhusby och kallas Ringtäppan efter kvartersnamnet. En bostadsmiljö som är intressant från arkitekturhistoriasynpunkt Byggmästare Erik Sigfrid Persson lät i början av 40-talet rita och bygga några områden runt […]

Läromiljöer


Efter många år med gestaltningsarbete i självinstruerande och interaktiva läromiljöer och dessutom innan dess flertalet år som lärare i grundskolans högstadium så medverkar jag gärna till visioner och nya synsätt för miljöer för lärande. Som anställd arkitekt och verksamhetsutvecklare på sveriges största science-center får man perspektiv på vad lärande kan […]

Vägen till yrket


Jag är arkitekt med husbyggnad och inredning som huvudsakliga fält. Jag tog examen på KTH 1990-arkitektlinjen efter 4 års studier och examensprojekt med handledare arkitekt Torsten Westman som också var min mentor det fjärde året på utbildningen. Arkitektutbildningen startade jag upp efter några år i arbetslivet med olika uppgifter som […]