All posts by peter


Qui sommes-nous ?


SIRKÉN Arkitektur & Design a été fondée en 1997 par Peter Sirkén sous le nom de TelgeMobile Arkitektur. Peter a obtenu son diplôme de l’Institut Royal de technologie de Stockholm en 1989, plus spécifiquement en urbanisme, sous la directiondu professeur Hans Fog et de l’architecte Thorsten Westman, architecte de la […]

Tillbyggnad för nytt kök i äldre villa


Med genomtänkt behovsinventering och planering kan en ganska modest och till ytan liten tillbyggnad tillföra stora vinster och ytor i ett enfamiljshus. Omflyttning av funktioner för med sig nya och fler rum när barnen växer upp och behöver ett eget kryp-in för vila, kompisumgänge och läxor. Ett tillskott som också […]

Flervånings trähus


Åtta hushåll i ett trähus med utmärkta brandegenskaper, ett modernt hållbarhetsperspektiv och med ekologiska förtecken.

Immeuble HLM á Paris


Bostadshus på rue Pali-Kao i Paris genomförd i anställning på Daviel Architecture SA under det postmodernistiska 80-talet

What´s behind the way we operate


We cooperate with corporate as well as private clients. As most efficient when we are engaged in the project’s early phases. Our planning work consists of organizing ideas and needs, describe consequences, make compromises, designing solutions, produce supports for procurement and to help during construction. We work with text, drawings, […]

BaraVara – Tom Tits snoezelrum


Det sedan en tid bortmonterade gröna rummet på Tom Tits ville föra tankarna till skogen och naturen och var en anläggning för gravt funktionshindrade integrerad på en besöksattraktion som är kul för alla.

Competition in Meaux France


Hometown of the Briecheese is also the site of a magnificent cathedral with romanesque and gothic attributes. Following proposal for a housing development just east of downtown in Meaux is made ​​with references to the medieval town center mixed up with more recent urban thinking, such as from Le Corbusier’s […]

BaraVara – snoezelrelax at Tom Tits


The green gallery at Tom Tits likes to bring to mind a peaceful forest. Akvariebryggan, Mörka Rummet and the autumn frozen ice blue water puddle to slip around on, wishing well and the forest’s many Autumn colors are some attractions. BaraVara means ”just-to-exist” so here you’re aloud just to exist […]